O nás

Už samotný názov erevizie.sk prezrádza naše zameranie sa na revízie elektrických zariadení, teda odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení elektrických do 1000 V vrátane bleskozvodov. Táto činnosť je však až konečnou fázou pri komplexnej realizácii elektroinštalačných prác, ktoré vám vieme poskytnúť.
Naša ponuka začína konzultáciou a návrhom riešenia, cez spracovanie projektovej dokumentácie a následnej realizácie elektroinštalačných prác, montáže bleskozvodu, či zabezpečovacieho zariadenia. Sme certifikovaným montážnym partnerom firmy Jablotron, vďaka tomu môžeme poskytnúť trojročnú záruku na zabezpečovacie zariadenia. Naše práce sú ukončené odbornou prehliadkou a odbornou skúškou elektrického zariadenia, teda revíziou.
Odbornosť deklarujú osvedčenia a certifikáty a samozrejme aj kvalita a precíznosť prevedených montáži. Neustále sledujeme vývoj v oblasti elektroinštalačnej techniky, aby sme dokázali ponúknuť inovatívne riešenia, ktoré sú kvalitné a ekonomicky vyvážené. Našou snahou je kompromis medzi kvalitou a cenou bez ohrozenia bezpečnosti, funkčnosti a s dôrazom na splnenie platných noriem. Rešpektujeme individualitu jednotlivých klientov, preto volíme špecifický prístup ku každému projektu.
Len spokojný klient je pre nás najlepšou referenciou a reklamou.