Ponuka služieb

Revízie

Revízie alebo po novom odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení elektrických aj bleskozvodov sa vykonávajú za účelom, aby sa preukázal vlastníkovi alebo užívateľovi presný obraz stavu elektrického zariadenia. Revízia pozostáva z prehliadky zariadenia, merania a skúšania. Výsledkom je vyhotovenie revíznej správy doplnenej o pokyny pre nutné opravy elektrického zariadenia alebo jeho doplnenia.

Čítať viac »

Elektroinštalácie

Ako sme už spomenuli v úvode stránky, revízia je až konečnou fázou pri budovaní novej elektroinštalácie alebo jej rekonštrukcii. Revízia je posledným kontrolným prvkom pred prvým spustením do riadneho a bezpečného užívania. Nami prevedené elektroinštalačné práce splňujú kvalitou prevedenia a použitých materiálov bezpečnostné a funkčné požiadavky určené slovenskými a európskymi technickými normami.

Čítať viac »

Elektroinštalácie

Ako sme už spomenuli v úvode stránky, revízia je až konečnou fázou pri budovaní novej elektroinštalácie alebo jej rekonštrukcii. Revízia je posledným kontrolným prvkom pred prvým spustením do riadneho a bezpečného užívania. Nami prevedené elektroinštalačné práce splňujú kvalitou prevedenia a použitých materiálov bezpečnostné a funkčné požiadavky určené slovenskými a európskymi technickými normami.

Čítať viac »

Montáž EZS

Takmer každý z nás počas dňa opúšťa svoj byt, dom či kanceláriu za účelom cesty do práce, školy či odchodom na dovolenku a tieto priestory necháva bez dohľadu nezabezpečené. Aby sa človek pri návrate nedočkal nepríjemného prekvapenia v podobe nepozvanej návštevy a vykradnutého bytu, domu či priestorov firmy, je samozrejme lepšie si súkromie aj pracovisko zabezpečiť elektronickým zabezpečovacím systémom. (EZS)

Čítať viac »