Montáž EZS

Takmer každý z nás počas dňa opúšťa svoj byt, dom či kanceláriu za účelom cesty do práce, školy či odchodom na dovolenku a tieto priestory necháva bez dohľadu nezabezpečené. Aby sa človek pri návrate nedočkal nepríjemného prekvapenia v podobe nepozvanej návštevy a vykradnutého bytu, domu či priestorov firmy, je samozrejme lepšie si súkromie aj pracovisko zabezpečiť elektronickým zabezpečovacím systémom. (EZS)
Pri výbere EZS je dôležité vychádzať z faktu, že zabezpečovací systém má chrániť majetok alebo dáta v rádovo vyšších hodnotách ako cena samotného alarmu. A teda musíme mať istotu, že je náš EZS kvalitný a spoľahlivo ochráni náš majetok a môžeme sa naň plne spoľahnúť.
Ponúkame Vám odbornú montáž zabezpečovacieho zariadenia firmy JABLOTRON JA-100, ktoré vyniká svojou jednoduchosťou ovládania. JA-100 je revolučný bezdrôtový/zbernicový systém určený na ochranu objektov. Je vhodný pre obytné priestory, ale aj obchody, kancelárie, sklady, dielne apod. Môže hlásiť vlámanie, požiar, zdravotné ťažkosti, prepadnutie a prípadne ďalšie riziká. Systém ponúka aj domácu automatizáciu (ovládanie spotrebičov na diaľku), riadenie kúrenia, zapínanie spotrebičov detektorom pohybu, detektorom otvorenia alebo diaľkovým ovládačom.
Sme držiteľom platnej licencie na prevádzkovanie technickej bezpečnostnej služby.