Elektroinštalácia

Elektroinštalácia

Elektroinštalácia v objektoch  pre bývanie alebo výrobu zvádza často užívateľov k laickým zásahom, či už pri samotnom návrhu, realizácii alebo opravách. Tieto zásahy a zvlášť pri neodbornom alebo nedbalom prístupe sú vysoko nebezpečné, ako pre osobu ktorá tieto zásahy, zmeny vykonáva, tak aj pre užívateľov týchto elektrických zariadení. Samozrejme aj pre obyvateľov takýchto objektov.

Z tohto dôvodu je nutné vediet a poznať aktuálne platné zákony, normy, alebo vyhlášky zaoberajúce sa stavbou, prevádzkovaním a kontrolou elektrickej inštalácie v týchto objektoch.

Nami ponúkané služby realizácie, rekonštrukcie alebo doplnenia elektrickej inštalácie budov, zohľadňujú tieto bezpečnostné požiadavky. Rozsahom prác sa sústreďujeme na občiansku výstavbu, malé a stredne veľké firmy.