Elektroinštalácie

Ako sme už spomenuli v úvode stránky, revízia je až konečnou fázou pri budovaní novej elektroinštalácie alebo jej rekonštrukcii. Revízia je posledným kontrolným prvkom pred prvým spustením do riadneho a bezpečného užívania. Nami prevedené elektroinštalačné práce splňujú kvalitou prevedenia a použitých materiálov bezpečnostné a funkčné požiadavky určené slovenskými a európskymi technickými normami. Vykonávame nielen komplexné dodávky elektroinštalačných prác, ale aj rekonštrukcie a opravy zastaraných a nevyhovujúcich elektrických rozvodov či už pre domácnosti , firmy alebo inštitúcie.
Komplexnosť nami ponúkaných služieb pozostáva z ponuky elektroinštalačných prác na kľuč, teda od projektu, prípojky cez samotnú realizáciu vrátane bleskozvodu, zabezpečovacej a sieťovej techniky až po východiskovú revíziu a následný servis. Taktiež vieme poskytnúť formou partnerstva aj ďalšie práce, ktoré súvisia so samotnou výstavbou alebo rekonštrukciou objektov. Napríklad inštalatérske, stavebné, obkladačské, maliarske práce atď.
Geograficky pôsobíme v Bratislavskom a Prešovskom kraji, prirodzene po dohode a objeme požadovaných prác na území celého Slovenska.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami, kde sa osobne presvedčíte o našej kvalite, spoľahlivosti, odbornom poradenstve a osobnom prístupe. Dúfame, že budete patriť k našim spokojným zákazníkom, ktorí sú tým najlepším zrkadlom pre kvalitu našich služieb. Len spokojný klient je pre nás najlepšou referenciou a reklamou.